Opis działek

Działki położone są w południowo- zachodniej części miasta w terenie wolnym od wysokiej zabudowy w tzw. korytarzu przewietrzania miasta ( napływ powietrza do Łodzi jest z reguły od zachodu ). W odległości ok. 1,5 km na zachód od terenu inwestycji przepływa rzeczka Jasieniec, a około 600 m na wschód znajduje się las porastający były poligon wojskowy.Teren na którym zlokalizowane są działki  jest bardzo korzystny dla budownictwa jednorodzinnego. Podłoże jest piaszczyste, suche, warstwa humusu jest niewielka ( 15-20 cm – grunty V i VI klasy ). Przeprowadzone badania geologiczne potwierdzają brak wód gruntowych do głębokości ok. 2 m.. Teren jest płaski z niewielkim nachyleniem około 0,5% w kierunku wschód – zachód i około 0,75%w kierunku północ – południe, sporadycznie porośnięty czeremchą. Dostępne są działki o powierzchni: prostokątne 1100 m2 , dwie działki mają kształt trapezu. Proporcje wymiarów działek wybrano maksymalnie najlepsze w odniesieniu do warunków terenowych. Szczegóły dotyczące poszczególnych działek znajdziesz TUTAJ. Kształty i powierzchnie zapewniają doskonałe warunki do organizacji przestrzeni przydomowej. W odległości ok. 4 km od terenu planowany jest przebieg trasy S14 co zapewni przyszłym mieszkańcom błyskawiczny wyjazd z Łodzi we wszystkich kierunkach.

Działki w okolicy ulicy Stare Złotno to jedna z najlepszych lokalizacji w Łodzi.